Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ‘ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΗ ΠΟΛΗ 2022’ (5, 7,8,9,10,11κ 12 τιμολ.)

Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2022
image_print