Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ‘ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΗ ΠΟΛΗ 2022’

Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2022
image_print