Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ 2022-23

Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2023
image_print