Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δ.ΔΡΑΜΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2023

Παρασκευή, 25 Αυγούστου 2023
image_print