Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ.ΔΡΑΜΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ

Τρίτη, 11 Ιουλίου 2023
image_print