Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ Δ. ΔΡΑΜΑΣ

Τρίτη, 9 Μαΐου 2023
image_print