Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ ΚΑΙ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2023
image_print