Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΡΑΧΤΙΔΗ, ΘΟΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ

Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2023
image_print