Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ BANNER ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2023 ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

Δευτέρα, 31 Ιουλίου 2023
image_print