Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΤΗΣ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ 2022-2023

Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2022
image_print