Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ (AYA HOTEL)

Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2022
image_print