Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΊΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ & ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ SWITCH ΜΕ ΤΑ ΥΛΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ – ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ – ΚΑΘΕΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗ

Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2021
image_print