Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ (2ο ΜΕΡΟΣ ΑΠΌ 10/07/2020 ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ 2020)

Παρασκευή, 14 Μαΐου 2021
image_print