1

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ (2ο ΜΕΡΟΣ ΑΠΌ 10/07/2020 ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ 2020)