Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟ ΣΑΠΩΝΟΠΟΙΕΙΟ ΤΟΥ ΑΙ ΒΑΣΙΛΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ 2022-2023

Τετάρτη, 1 Μαρτίου 2023
image_print