Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ‘ΤΟ ΖΑΧΑΡΕΝΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΩΝ ΞΩΤΙΚΩΝ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ 2022-2023’

Παρασκευή, 3 Μαρτίου 2023
image_print