Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΛΕΚΥΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ 2022-2023/ΡΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ

Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2022
image_print