1

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠ’ ΑΡ. (1) ΚΗΥ 9410 – (ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ)