Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ 7 ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΞΑΝΘΗ ΜΕΛΩΝ ΚΑΠΗ

Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2024
image_print