Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ’ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ’ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ 2022-2023/ ΤΣΕΠΙΛΗ ΕΥΡΙΔΙΚΗ

Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2022
image_print