Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΣΤΥΛΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

Τρίτη, 22 Ιουνίου 2021
image_print