Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024
image_print