Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2023 ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ STAR ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Δευτέρα, 14 Αυγούστου 2023
image_print