Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου

ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ «Εργασίες πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας τα περιαστικά δάση της ΔΕ Δράμας του Δήμου Δράμας»

Παρασκευή, 26 Μαρτίου 2021
image_print