Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡ.ΑΣΚ. ΜΑΘ.ΕΠΑ.Λ Μ/ΛΥΚ. ΙΟΥΛΙΟΥ 2020(5-11-19,ΕΩΣ 31-8-20 ,ΣΥΜΦ.ΜΕ ΦΕΚ 1844/13-5-20,Τ.Β΄ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΙ ΕΩΣ ΤΙΣ 15-11-20

Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2020
image_print