ΠΡΑΚΤ.ΑΣΚ. ΜΑΘΗΤ.ΕΠΑ.Σ ΟΑΕΔ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020(26-11-19,ΕΩΣ 30-6-21,ΑΝΔΡΙΚΟΥ)