1

ΠΡΑΚΤ.ΑΣΚΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΕΙ ΙΟΥΝΙΟΥ-ΙΟΥΛΙΟΥ 2021(ΣΥΜΒ.ΑΠΟ 1/06/21 ΕΩΣ 30/11/2021)