Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

Πράξη αντιστοίχισης των υφισταμένων κλάδων και ειδικοτήτων του Οργανισμού / Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΝΠΔΔ – ΟΤΑ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΔΡΑΜΑΣ» με τους οριζόμενους στο π.δ. 85/2022 (Α’ 232) νέους κλάδους και ειδικότητες.

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2023
image_print