Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΣΤΟ ΚΗΦΗ.

Πέμπτη, 29 Απριλίου 2021
image_print