Προαιρετική μείωση μισθώματος μηνών Σεπτεμβρίου & Οκτωβρίου 2020, του ισόγειου δημοτικού καταστήματος με αριθμό 2 στο παλιό Δημαρχείο Δράμας, λόγω COVID-19, το οποίο μισθώνεται από την κ. Γκλαβάκη Χριστιάνα του Νικολάου