Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Πρόγραμμα Τηλεφροντίδας.Πολυετής υποχρέωση ποσού 6.547,20€ στο έτος 2023.

Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2023
image_print