1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΜΕ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ