1

Προγραμματισμός σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου με αντίτιμο , χρονικής διάρκειας εννέα μηνών, για τις ανάγκες λειτουργίας του Κέντρου Νεότητας