Προγραμματισμός σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου, χρονικής διάρκειας έως εννέα (9) μηνών για τις ανάγκες λειτουργίας του Κέντρου Νεότητας

Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2020
image_print