Οικονομική Επιτροπή

Προγραμματισμός σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου, χρονικής διάρκειας έως εννέα μηνών, για τις ανάγκες λειτουργίας του Κέντρου Νεότητας.

Τετάρτη, 17 Μαρτίου 2021
image_print