Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Προκήρυξη για την ανάθεση εργασιών καθαριότητας δημοτικών κτηρίων

Παρασκευή, 1 Απριλίου 2022
image_print