Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Προκήρυξη για την ανάθεση της γενικής υπηρεσίας “Διαχείριση αδέσποτων γατών”

Πέμπτη, 4 Οκτωβρίου 2018
image_print