Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΩΣ ΔΕΚΑ (10) ΜΗΝΩΝ ΕΠΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΑ, ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ.

Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2015
image_print