Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

Προκήρυξη για την πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού, μουσικών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως εννέα (9) μηνών, επί ωρομισθία, για υπηρεσίες έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους.

Τετάρτη, 3 Αυγούστου 2022
image_print