Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜ. ΚΑΥΣΙΜΩΝ Γ/ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜ. Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ 2018 (ΥΠΕΡΒΑΣΗ )

Παρασκευή, 15 Ιούνιος 2018
image_print