Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Προμελέτη για τη συμμετοχή στη διαδικασία για τη διεξαγωγή διαγωνισμού προμηθειών από το Δήμο Δράμας 1για την προμήθεια αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου και 2) Υγρών καυσίμων & ελαιολιπαντικών

Παρασκευή, 7 Απριλίου 2017
image_print