ΠΡΟΜΗΕΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ( ΤΜΗΜΑ Δ΄ – ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ – ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ)