Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 0,15% ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ (Α ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΠ 2017 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 1730/17 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΕΣ)

Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2017
image_print