Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 0,15% ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ (ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ ΑΠΟ 2/3/2021 ΕΩΣ 5/5/2021)

Τετάρτη, 26 Μαΐου 2021
image_print