Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 0,15% ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 25/6/2023)

Τετάρτη, 23 Αυγούστου 2023
image_print