Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 0,15% ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ (ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΟΓΩ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ)

Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2022
image_print