Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 0,15% ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ (ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΣΩ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ Ο ΠΑΝΝΕΛΗΝΙΟΣ ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΣΕΠ 2Γ/2022)

Τρίτη, 7 Μαρτίου 2023
image_print