Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 0,15% ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ (ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ ΔΙΜΗΝΟΥ ΑΠΟ 03/5/2022 ΕΩΣ 30/6/2022)

Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2022
image_print