Προμήθεια (1) μίας πινακίδας (διαστάσεων 1,50χ60) που θα τοποθετηθεί στο κτίριο του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. Δράμας.