Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

Προμήθεια (1) μίας πινακίδας που θα τοποθετηθεί στο κτίριο του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. Δράμας.

Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021
image_print